Texty - Citáty

Svoboda znamená být vnitřně připraven
v každém okamžiku pustit se všeho,
především sám sebe.   

Texty - Citáty

Vyvstávají slova, která chtějí říci: "Děkuji, že mi rozumíte."
Ale dají se sotva vyslovit, neboť ona nemají žádný opravdový význam.
Nehrají vůbec žádnou roli, neboť se vztahují pouze na jeden příběh. A vzhledem k tomu hlubokému vnitřnímu míru, který je tady a teď, není rozhodující, jestli bylo něco porozuměno nebo ne a jak ten příběh vlastně dopadl. 

Tento mír je VĚČNÝ.   

 

 

Texty - Citáty

Poznání pravdy je poznáním toho, kdo opravdu jsi. Poznáš svoji vlastní přirozenost a probudíš se ze svého životního snu. Nalezneš, co jsi hledal a tvé hledání je navždy u konce. Ale ta osoba, se kterou hledání začalo se přitom ztratí. Zůstane jen vědomí, Čisté Bytí. 

Proto mě slyšíte říkat, "Já nemám vůbec žádný život... 

JÁ JSEM ŽIVOT."  

 

Texty - Citáty

Nic na tomto světě se nevyplatí proto, abychom opustili lásku.

Nejsou zde žádné poklady, které by byly cennější než je láska sama.

Ten největší poklad ze všech, který všichni hledáme, neseme skrytý sami v sobě.  

Texty - Citáty

Myšlenky vyvstávají v těle. Ony přicházejí a odcházejí, nechej je plout.
Nenaskakuj na ně, pouze je sleduj. A kdo jsi, když na ně nenaskočíš?

ČISTÁ LÁSKA...  

Texty - Citáty

Láska je stav čistého Bytí, odhalení vyšší moci. Láska není nic osobního. Ona se nevztahuje na nic a na nikoho.

LÁSKA JE...  

 

Texty - Citáty

Tvé já nemůže být nikdy osvíceno, naopak náhle
zmizí v okamžiku Probuzení, otřeseno pravým
vnitřním poznáním, že neexistuješ.
Že nikdo neexistuje a tedy nemůže být nikoho,
kdo by se mohl probudit.

 

Texty - Citáty

Naučit se následovat nejvyšší Pravdu,
nikoli osobní touhy a následné tlaky,
a jedno od druhého umět rozlišovat,
to je smyslem naší duchovní cesty.

 

 

Texty - Citáty

Ty jsi božský. Ty jsi pravda, nejvyšší realita. Všechno, co jsi kdy hledal, je v tobě samém. 

 

 

Texty - Citáty

Duchovno není něco, co by se dalo žít a provozovat jako koníček bokem. Duchovnu musíš podřídit celý svůj život, musíš se mu oddat, musí se stát tvojí první prioritou.
Od veškerých ostatních přání musíš ustoupit, jinak není možné dospět k Poznání.
Seberealizace pak přijde jednoho dne sama od sebe jako naprostá zákonitost.

 

 

Texty - Citáty

Buďme v Lásce a slavme Lásku.
Láska je tou nejvyšší silou a nejvyšším Požehnáním života.
Láska je síla, která drží celé universum pohromadě, proti ní není žádné jiné zbraně. Láska je Tvé dědictví a toto dědictví Ti nikdo nikdy nemůže vzít.       

 

 

Texty - Citáty

Svobodná vůle? Pro koho?

Nemůžeš říct, že jsi osvícen stejně tak jako, že nejsi osvícen, protože neexistuješ, pouze jako iluzorní osobnost.

Kdo by tedy mohl mít svobodnou vůli?  

 

 

Texty - Citáty

NA CESTĚ, KTERÁ NIKAM NEVEDE, NENÍ MOŽNO NIČEHO DOSÁHNOUT:

NEPOTŘEBUJEŠ NIC PŘIDAT ANI UBRAT,
je nesmyslné chtít se k tomu vypracovat
a NEMUŽEŠ SI NIČÍM ZASLOUŽIT TO,
čím jsi, vždycky byl a vždycky budeš.  

 

 

 

Texty - Citáty

Nemůžu Ti nabídnout žádný koncept, kterého by jsi se mohl držet. Tyto koncepty se nacházejí pouze v představách mysli. Následuj impulsům, které jsou Ti dány, a jdi za poznáním pravdy. Jednoho dne zjistíš, že se nejedná o Tvůj život, ale o život Božského stvoření, nemající vlastní vůli. Když poznáš, kdo jsi, neklade se dále otázka co je správné či nesprávné, protože jednáš z Boží vůle. Jednáš, jak jednáš, protože jsi nástrojem Božím.

V odpovědi na otázku "jak správně žít a jednat v životě, co pokládám za nejdůležitější."  

 

 

 

 

Texty - Citáty

Jak nepocítit Tvoji bolest, či nebýt smutná z Tvého žalu,
jak se neradovat s Tebou ze Tvé radosti?
Vždyť Ty a Já jsme Jedno a to samé...  

 

 

 

 

 

Texty - Citáty

Celý svět je jedno jediné vědomí, všechno je protkané vláknem bytí.

Když naši drazí odejdou, nemusíš být smutný.  

Oni vstoupí do tebe a jsi v nich.

Jsou ti bližší než kdy před tím. Ty jsi jimi a oni jsou tebou.

To je moje přímá zkušenost.  

 

 

 

 

 

Texty - Citáty

Zůstaň stále v tichu bezpodmínečné lásky, ať co se děje cokoliv.