* Ohlasy *

 

Pro Bohy na Zemi

Drazí, 

děkuji Vám z celého srdce za všechna naše společná setkání v Praze.

Je to i pro mne vždy velmi dojemný zážitek, být v Čechách, na své rodné půdě, být společně s Vámi, a vzít Vás s sebou do náruče nepopsatelného naplnění naší vzájemné jednoty.
Vnímajíc jedinečný půvab každého národa přijíždím nesmírně ráda domů, k Vám a jsem vděčná za všechny ty hodnoty, které v sobě vzájemně nacházíme, sdílíme a které Vám mohu zrcadlit.
Vím, že hluboký projev vaší úcty a hodnosti vůči mě, není nic jiného, než odraz lásky a důstojnosti, kterou prokazuji já Vám.
Být v této harmonii, přirozené kráse a jednotě s Vámi všemi je i pro mne nesmírně velký dar.Jsem vděčna, když vidím, jak Vaše vědomí směřuje k tomu jednomu, nejvyššímu Já, když vidím, jak směřujete sami k sobě.
Přeji Vám z celého srdce, aby jste stále měli na paměti Toho, kterým ve skutečnosti jste.
Nechť jste si vědomi Toho, který jde Vaše kroky, dýchá Vaším dechem a sleduje krásu i žal lidského bytí Vašima očima.
Nechť Váš duch a Vaše srdce najdou zakotvení a naplnění v pokladu věčné jednoty.

S úctou a láskou k Vám všem a tímto vůči Tomu, jehož zjevenou formou jste, a vůči Tomu jednomu, který je původem všeho a který je a vždycky bude.

Staň se vůle Tvá !

Matka Marta