* Iluze & Ego *

 

 Ó , člověče...

Ó, člověče, poznej, že se obracíš k falešným bohům a to jen proto, že máš strach, podívat se na svá nejhlubší zranění.   
Ó, člověče, podléháš sebeklamu. Ty jsi ze strachu v zajetí moci, peněz, sexu, rodiny, ženy a dítěte. Vnitřně vázán, zůstaneš otrokem, i když žiješ v tom největším bohatství.   
O, člověče, buď si svého vězení vědom a osvoboď se od své slepoty, vázanosti a svého nucení, které Ti nadělují omezené lidské vědomí a identifikuj se se svým PRAVÝM BOŽSKÝM JÁ.   
Tvé SRDCE zná cestu k Tobě samému, k TOMU, nejvyššímu nejvlastnějšímu JÁ.