* Iluze & Ego *

 

O lidském "já"

Po poznání Pravdy bylo jasné, že malé lidské „já“ je založeno na neustálém vnitřním nucení, úzkosti a tlacích, jejichž příčinou je prvotní strach, strach ze smrti.

Jedinou motivací lidského systému je neustálé vytvářeni strategie o přežití, která je založena na potlačování vlastního strachu a bolesti, které nechtějí být pociťovány. Při každém nesplnění vlastních nucených představ dochází u ega k vnitřnímu poplachu.

Na základě tohoto neustálého pudu sebezáchovy, z vlastních nevyléčených zranění a prvotního strachu vyvstává zdánlivá lidská bytost.

Když si toto začneme uvědomovat, dochází k vyhojení našich ran a jejich uzdravení protože jim začneme věnovat láskyplnou pozornost. Skrze toto uvědomění, které není nic jiného než láska sama, přestávají lidské tlaky a nucení, z nichž vyplývají nepřirozené struktury, existovat a ŽIVOT VYVÁŽÍ VŠECHNO SÁM OD SEBE.