* Meditace *

 

Rozhovor o meditaci

Adventní Daršan byl pro mnohé z nás neobyčejně hlubokou zkušeností a já sám dosud jen stěží hledám slova, která by Martě vyjádřila odpovídající dík, lépe než v úplném oněmění…  

S odstupem času také proběhla zpětná vazba od Iva a jeho dialog s Martou, o který se nyní podělíme.  

Ivo: Když jsem Ti koukal do očí, byla tu síla čisté energie, ale začaly také vyplouvat některé podvědomé, nevědomé myšlenky. Po zavření očí ty myšlenky utichly a paradoxně jsem se Ti cítil blíž, než s otevřenýma očima. Jenže mi to přišlo trochu jako útěk, tak jsem zas oči otevřel. Toho nevědomého "sajrajtu" naštěstí nebylo moc, dalo se to nějak ukočírovat, tak jsem měl oči většinou otevřené, protože to byl ojedinělý zážitek.  

Když jsem o tom přemýšlel, napadla mě věc, o kterou jsem se nikdy moc předtím nezajímal. Uvědomil jsem si, že meditovat s otevřenýma očima zaměřenýma obecně na jakýkoli objekt, který je symbolem krásy, čistoty, opravdovosti ap. (tím spíše zaměřenýma do očí Probuzeného) může iniciovat jakousi úplně jinou silnější energii, než obvyklá meditace se zavřenýma očima. Pak mě napadlo, že meditovat s otevřenýma očima učí z těch více než 80 odrůd buddhismu zen a dzogčen, což jsou ty nejčistší větve buddhismu, které (hlavně zen) překračují veškerý -ismus. A tak mě přišlo, že meditovat se zavřenýma očima je pro mnoho meditujících svým způsobem útěk a vlastně zábrana úplnému pochopení. Možná to jde tak, že v meditaci (se zavřenýma očima) "dosažená" úroveň se po otevření očí nechá prolnout do viditelného vesmíru, aby se vše sjednotilo i při "obnově" smyslového vnímání resp. myšlenkové činnosti. Vzpomínám si, že Eduard Tomáš nás něco takového učil. Zkrátka jde o to, aby smyslový (myšlenkový) svět nebyl překážkou meditace. Je to vůbec tedy téma meditace, na toto téma bych Tě někdy rád slyšel (četl), protože je tu spousta různých "meditačních škol" a meditace je pojímána jako speciální činnost jakéhosi meditujícího. Jenže opravdová meditace je nepřítomností meditujícího, je celistvým, úplným, totálním Životem, ať v projevu nebo bez projevu. Jak to krásně nazval Jeff Foster - životem beze středu. Pak ale vůbec pojem "meditace" ztrácí smysl, je nepotřebný.  

 

 

Meditace - Rozhovor o meditaci - Strana 2 -

Marta: Je to přesně tak, jak píšeš.  

Veškerá duchovní cvičení a meditace nejsou na škodu, ale nejsou zároveň na nic, protože jsou pouhými iluzemi. A protože iluze jsou pouhé iluze, nemají tedy na nic žádný vliv, ani na jiné iluze, ani nemají schopnost něco vyvolat. Proto neexistuje žádný vliv něčeho či někoho na něco, existuje pouze jediná síla a to imaginační schopnost absolutna působící v jednotlivých zdánlivých objektech, které spolu zdánlivě korespondují.

Tato laterna magica vyvolává představu, že nějaká zdánlivá činnost může něco ovlivňovat. Tyto zdánlivé obrazy a zdánlivá dění, které absolutno na každý objekt promítá, vzbuzují sice dojem, vnějších příčin a vlivů, ale popravdě řečeno, žádný klam nemůže ovlivnit druhý klam.

Ve skutečnosti to, co se nám jeví, není nic jiného než za sebou zařazené obrazy, které promítá absolutno na absolutno - na určitý zdánlivý objekt - dle vlastního plánu bez jakékoliv příčiny a jakéhokoliv vlivu či významu. To, co se zdánlivě děje se neděje proto, ale přesto. Jediné, co může (zdánlivě) ovlivňovat je pouze jediná síla, imaginace absolutna, a sice promítnutím dalšího obrazu, který je pro objekt určen, a sice nezávisle na jakémkoliv zdánlivém dění.

Cely svět je jedna jediná velká projekce naší mysli. Meditace a vůbec všechno, co děláme, ztrácí smysl a je nepotřebné, je pouhou hrou absolutna, které tím nemůže ani nic získat ani nic ztratit.

Nehledě na to, jestli imaginační schopnost absolutna promítá klamný jev seberealizovaného mudrce, meditujícího či nevědomého, my jsme vždy ti samí. TO, co jsme, je, bylo a bude vždy dokonalé.  

Ivo: Ještě mě napadá, že ta "klasická" meditace se zavřenýma očima je také často nevědomé pohrdání krásou, která vnímána ve své podstatě se mi jeví jako aspekt Absolutna, stejně jako Láska, Milost.  

Marta: Klasická meditace se zavřenýma očima je dobrá pro začátečníky, aby byla mysl vůbec schopna se prvně zklidnit. "Běžná mysl" zpracovává s otevřenýma očima neustále vnější vlivy (4,5 miliardy/sec a filtruje je na 2.000/sec) z tohoto důvodu je meditace s otevřenýma očima náročnější, a proto spíše vhodná pro pokročilejší. Meditace by měla být prováděna v tom smyslu, že není nikoho, kdo medituje.  

Když je jednoho dne i meditující překročen, stává se vše, celý náš život jednou skutečnou meditací.