* Láska *

 

O Bytí

Vy vyzařujete něco tak krásného, líbezného, já jsem tady dnes poprvé, já jsem na něčem takovém nikdy nebyla a mě to tak fascinuje, jak to děláte, odkud to máte, toto láskyplné a krásné, je to to božské, vy jste o tom před tím mluvila?  

MARTA
Já se sama sebe nevidím   Ja nic nedělám, já jen JSEM a užívám si svého bytí,  ani vlastně nevím, jak působím na druhé… 
Já si jen vychutnávám ten klid a mir a krásu ticha. Já jsem tady v tomto momentu, v míru, který tento moment nabízí, v jeho kráse. A to je to, co je vyzařováno na venek jako energie a krása, láska a mír. 
Čím víc jsme si této síly vědomi, která v nás proudí, čím víc poznáváme, že jsme tato síla sama, tím více se s ní identifikujeme a zrcadlíme víc a víc naše nejvlastnější ,věčné Já. Tato síla je mír a klid naší vlastní přirozenosti. 
Já  jsem jen tady v sobě samé a v kráse tohoto okamžiku. Moje hluboké vnitřní poznání je, že my sami jsme tato síla. To je zároveň ta síla, která vládne univerzu, která nechává růst květiny, prostřednictvím které dýchame a divame se na svět, ta která, udržuje celé naše tělo. 
Konecně i  všechny  stromy, rostliny a zvířata žijí jejím prostřednictvím,  to je univerzální životní energie – kosmický život – transcendentální absolutní bytí – kterým jsme my. 
Na druhou stranu, člověk, který koná neustále dobro  se stává středem harmonického vlnění. Dobro je zaroveň naše přirozená povaha. Touto nejvyšší silou, silou  našeho nejvyššího  JÁ,  vyzařujicí  toto  harmonické vlnění  navenek a  jsou druzí přitahováni. Tato energie je sama o sobě pro druhé velmi příjemná a vyvolavá v lidech pocity tepla a lásky v našich srdcích. 
Bytí a individuální duch, který je v člověku nejsou  dvě různé, od sebe odlišné věci. Individualita, která je v nás, na základě odlišných nervových systemů a kondici  našich tělesně duševních mechanismů není nic jiného než  naše nejvlastnější Já. Ale protože se nachazí v různých systémech, vytváří tak subjektivní aspekt osobnosti.
Čím je nervový systém člověka  čistčí, čím více se zbavil svých stresů a tenzí, tím silněji a jasněji vyzařuje sílu našeho nejvlasnějšího Já a zaroveň krásu našeho věčného bytí. Když dosáhne nervový systém své nejvyšší čistoty , zrcadlí poté zcela jasně své nejvyšší Já a to v celé své plnosti. Zároveň dochází k tomu, že individualita dosáhla úrovně tohoto bezmezného věčného bytí. Duch  vejde tímto do univerzálního kosmického bytí, kterého je součástí. 
Proto individualita není zároveň  nic jiného než naše vlastní přirozená povaha, naše věčné tranzendentální Já. Individualita je tedy universálního původu. Z tohoto důvodu je i náš individuální duch věčný, protože je jen součástí či zábleskem v našem nejvyššim JÁ.   
Z pohledu východních tradic to vypadá následovně:  Indicko védská tradice nazývá  naši individualitu Jiva. Atman se nazývá  náš absolutní aspekt, naše transzendentální bytí .  Jiva je tedy součástí atmana, nebo-li vyvěrající z  atmana. Když  individuální kosmická duše  dosáhne úrovně atmana  splyne pak se svým transzendetálním bytím. Jejich sjednocení a společná existence se nazývá Brahman. 
Pro přátele japonskeho systému Reiki je to následovně … Rei-  představuje náš  univerzální aspekt a Qi- představuje osobní, individuální energii člověka. Qi je součástí či obsahem Rei. Čím více se člověk slučuje s kosmickým věčným  aspektem Rei, tím více aktivuje svoji univerzalitu v těle. Pokud nastane sloučení či splynutí obou aspektů a tyto existují  společně na jedné urovni, žije člověk v univerzalitě kosmického božského bytí.