* Učení *

 

Tresť učení Marty

Nemůžu Ti dát nic, co Ty sám již nemáš.

Mohu Ti jen ukázat cestu k poznání Tvého ryzího věčného Srdce.

V tomto Srdci je Tvůj domov - bezmezný prostor Tvého nepodmíněného neměnného Bytí. Tento domov jsi nikdy neopustil...

Všeobjímající Láska, Krása a Tichost je TO, co jsi, Tady a Nyní.

Zahoď své představy o probuzení, všechny své iluze a ambice mysli. Nemůžeš zůstat takový, jaký jsi a zároveň být volný.

Začni s mírem. Smiř se s tím, co Je. Být v Klidu a Míru se všemi našimi zkušenostmi, nehledě na to, jaké nám život nabízí. A v tomto Míru kotvit neustále ve všeobjímající Lásce našeho BYTÍ. To znamená žít osvícený život.

Poznej, kdo jsi a uvidíš, že není možné udělat žádnou chybu. Vše je dokonalé. Buď si vědom iluze své vlastní osobnosti a budeš okamžitě volný. Nikdo ve skutečnosti neexistuje. Ty jsi jen Bůh, který dělá lidskou zkušenost.

A věz, že ani ten není. Nejzazší Pravdou je, že nic není
.......... a zároveň NIC JE.    

- Marta -