* Ohlasy *

 

Čas s Martou

"Drahá Marto, ještě jednou ze srdce děkuji za intenzivní dny prožité s Tebou ve Schledehausen. Ty, respektive duchovní svět, se kterým jsi ve spojení na mne velmi silně zapůsobil. Byly to nejintenzivnější spirituální zkušenosti za posledních 25 let mého života. Jsem teď znovu uprostřed polarizovaného světa své práce, ale již mne nestahuje tak hluboko, jako předtím.

V době, kdy jsem zažíval stavy vysílení, únavy a deprese (známé jako syndrom vyhoření) a věřil, že jsem téměř ztratil veškerý smysl života, dala mi jedna dobrá přítelkyně kontakt na Martu.

Ukázala mi její fotku a já jsem měl hned nutkání se s ní setkat. Nejprve jsme si sjednali termín na Skypu. Popsal jsem jí svou osobní a pracovní situaci, pak se mě zeptala na pár otázek, které mě vedly na emocionální rovinu, aby zde zahájily proces transformace.

Pak mě Marta posílila energií z duchovního světa a různých Bachových květinových esencí, které mi posílala na dálku čistě přes morfogenetické pole. Po asi 1 hodině konverzace a práce s energií jsem se cítil již značně posílen a stabilizován. Pak jsem byl pozván Martou na její příští satsang, který se konal ve Schledehausen následující víkend.

Tam, ve skupině stejně smýšlejících lidí, jsem se cítil okamžitě velmi dobře. Harmonie a klid mne obklopily a zátěž každodenního života ze mne úplně spadla. V dalším rozhovoru s Martou byl vyvolán další z transformačních procesů.

Vrcholem však bylo pro mě - v krátkosti řečeno - několik minut, ve kterých Marta na konci akce požádala o přítomnost Panny Marie a provedla channeling jejího božské požehnání a lásky. I když to trvalo jen pár minut, čas se zdál jako věčnost, a to, co se stalo, se slovy dá jen velmi povrchně vyjádřit. Marie se dotkla našich srdcí a našich duší tak hluboko a intenzivně, že málokdo dokázal zadržet slzy.

Nebyly to žádné slzy smutku, ale slzy štěstí, protože jsme si všichni vzpomněli na náš skutečný domov, jako kdyby se nebesa sklonila k zemi a Marie na nás volala: "Podívejte, to, co zde zažíváte je vaše skutečná Přirozenost, jste svou Podstatou čirá Láska. Pojďte zpět ke svému Zdroji, ze kterého všichni pocházíme. Čekáme na vás a chceme s vámi do tohoto Zdroje v stoupit již navždy.

Myslím, že každý, kdo se z tohoto Zdroje, který nám Marta zprostředkovala, jednou napije, již nebude nikdy stejný a bude chtít ve svém životě následovat touhu svojí duše.

 

Herbert B., Bamberg, Německo