* Poslední příspěvky *

 

Bytí a individualita

Vy vyzařujete něco tak krásného, líbezného, já jsem tady dnes poprvé, já jsem na něčem takovém nikdy nebyla a mě to tak fascinuje, jak to děláte, odkud to máte, toto láskyplné a krásné, je to to božské, vy jste o tom před tím mluvila?

 

MARTA SOREIA:

Já samu sebe nevidím :- ) Já nic nedělám, já jen JSEM a užívám si svého bytí, ani vlastně nevím, jak působím na druhé…:- )

Já si jen vychutnávám ten klid a mir a krásu ticha. Já jsem tady v tomto momentu, v míru, který tento moment nabízí, v jeho kráse. A to je to, co je vyzařováno navenek jako energie a krása, láska a mír.

Čím víc jsme si této síly vědomi, která v nás proudí, čím víc poznáváme, že jsme tato síla sama, tím více se s ní identifikujeme a zrcadlíme víc a víc naše nejvlastnější, věčné Já. Tato síla je mír a klid naší vlastní přirozenosti.

Já jsem jen tady v sobě samé a v kráse tohoto okamžiku. Moje hluboké vnitřní poznání je, že my sami jsme tato síla. To je zároveň ta síla, která vládne univerzu, která nechává růst květiny, prostřednictvím které dýcháme a díváme se na svět, ta která, udržuje celé naše tělo.

Konečně, i všechny stromy, rostliny a zvířata žijí jejím prostřednictvím, to je univerzalní životní energie - kosmický život - transcendentální, absolutní bytí - kterým jsme my.

Na druhou stranu, člověk, který koná neustále dobro, se stává středem harmonického vlnění. Dobro je zaroveň naše přirozená povaha. Touto nejvyšší silou, silou našeho nejvyššího JÁ, vyzařujicí toto harmonické vlnění navenek, jsou druzí přitahováni. Tato energie je sama o sobě pro druhé velmi příjemná a vyvolavá v lidech pocity tepla a lásky v našich srdcích.

Bytí a individuální duch, který je v člověku nejsou dvě různé, od sebe odlišné věci. Individualita, která je v nás, na základě odlišných nervových systemů a kondicí našich tělesně duševních mechanism, není nic jiného, než naše nejvlastnější Já. Ale protože se nachazí v různých systémech, vytváří tak subjektivní aspekt osobnosti.

Čím je nervový systém člověka čistší, čím více se zbavil svých stresů a tenzí, tím silněji a jasněji vyzařuje sílu našeho nejvlastnějšího Já a zároveň krásu našeho věčného bytí. Když dosáhne nervový systém své nejvyšší čistoty, zrcadlí poté zcela jasně své nejvyšší Já a to v celé své plnosti. Zároveň dochazí k tomu, že individualita dosáhla úrovně tohoto bezmezného, věčného bytí. Duch vejde tímto do univerzálního kosmického bytí, kterého je součástí.

Proto individualita není zaroveň nic jiného než naše vlastní přirozená povaha, naše věčné transcendentální Já. Individualita je tedy universálního původu. Z tohoto důvodu je i náš individuální duch věčný, protože je jen součástí či zábleskem v našem nejvyššim JÁ.

Z pohledu východních tradic to vypadá následovně: Indicko védská tradice nazývá naši individualitu Jiva. Atman se nazývá náš absolutni aspekt, naše transcendentální bytí . Jiva je tedy součástí atmana, nebo-li vyvěrající z atmana. Když individualní kosmická duše dosáhne úrovně atmana, splyne pak se svým transcendetálním bytím. Jejich sjednocení a společná existence se nazývá Brahman.

Pro přátele japonskeho systému Reiki je to následovné … Rei- představuje náš univerzální aspekt a Qi- predstavuje osobní, individuální energii člověka. Qi je součástí či obsahem Rei. Čím více se člověk slučuje s kosmickým věčným aspektem Rei, tím více aktivuje svoji univerzalitu v těle. Pokud nastane sloučení či splynutí obou aspektů a tyto existují společně na jedné urovni, žije člověk v univerzalitě kosmického božského bytí.