Marta Soreia 

Termíny a akce Marty Soreii


Daršan na dálku
ENERGETICKÝ DARŠAN
26.8. - 29.8. 2019
od 20.00h do 21.00h SEČ přes Online-Darshan

Individuální konzultace a koučování jsou možné po dohodě prostřednictvím Skypu nebo osobně v Aachenu.

Momentálně nejsou plánovány žádné reatreaty.

Snad ještě pár všeobecných a nezanedbatelných informací pro ty, kteří jsou u nás poprvé:

Daršany na dálku mají již dlouholetou tradici, přesněji řečeno 15 let. Online Daršan se vyvinul z původního dálkového léčebného daršanu, který se konal v době, kdy Marta Soreia ještě snila o tom, být spojena s lidmi aktivně prostřednictvím obrazovky. Tenkrát byla energetická výměna za jeden léčebný dálkový daršan 20 Euro.

Stejně tak i u online daršanu se nejedná o bezplatnou akci, nýbrž o účast na základě vzájemné energetické výměny. Cena za jeden daršan je 300 Korun za večer. Ti, kteří jsou sociálně slabí a kteří by tuto energetickou výměnu nemohli dát, těm je dovoleno dát výměnu takovou, jaká je jim toho času možná. Ti, kteří nám píší, že se bohužel nemohou zúčastnit, protože peníze bohužel nevystačí ani na žádný finanční dar, jsou zpravidla pozváni a energeticky nošeni. Zde se jedná o princip „Pomoci ke svépomoci."

Děkujeme životu za tuto možnost Boží milosti, kterou můžeme pravidelně v harmonické, stabilní a láskyplné dálkové skupině společně vychutnat. A zároveň děkujeme všem účastníkům za porozumění, že život je nejenom dostávat, ale také i dávat a že tento poměr musí být jak u dávajícího, tak i u dostávajícího vyrovnaný.

Každý, kdo by měl zájem, je srdečně zván. Pro připojení prosím užijte tento odkaz.

Pro udržení proudu energie v rovnováze prosíme o finanční příspěvky. Vaše příspěvky je možné zaslat na následující konto:

Marta Janssen
Sparkasse Aachen
IBAN: DE45 3905 0000 1072 8002 77
BIC: AACSDE33XXX

Prosím kontaktujte Ivana: soreia.satsang@volny.cz