Marta Soreia 

Termíny a akce Marty Soreii

Setkání se Soreiou

Remote Darshan

SILENT LOVE - Healing Energy

3.12. - 6.12. 18
od 20.00 do 20.45 SEČ přes Online - Darshan

Každý, kdo by měl zájem, je srdečně zván.
Pro připojení prosím užijte tento odkaz.

Darshan in Aachen
Fri. Dec. 7th - 7 pm to 10 pm
Sat. Dec. 9th - 10 am to 1 pm

Retreats in 2019 are planned for
Jan. 26 - Feb. 2
May 4 - May 11
Sept. 21 - Sept. 28

Pro udržení proudu energie v rovnováze prosíme o finanční příspěvky.
Vaše příspěvky je možné zaslat na následující konto:

Marta Janssen
Sparkasse Aachen
IBAN: DE45 3905 0000 1072 8002 77
BIC: AACSDE33XXX

Prosím kontaktujte Ivana: soreia.satsang@volny.cz